-
-
-
-

        CÍLE PROJEKTU

  • Přenos know-how zahraničního partnera do ČR

  • Vytváření nových komplexních přístupů v rámci zahraniční, mezioborové a republikové spolupráce

  • Zlepšení uplatnitelnosti osob se získaným poškozením mozku ve společnosti a na trhu práce

  • Zlepšení podpory pro blízké osob pečující o osoby se získaným poškozením mozku

  • Rozvoj kompetencí, vědomostí, dovedností a motivace pracovat v multidisciplinárním týmu a využívat tak výsledků práce souvisejících a pro komplexní neurorehabilitaci nezbytných oborů (ergoterapie, fyzioterapie, psychoterapie, neuropsychologie, logopedie, sociální práce apod.)

  • Spolupráce a síťování pracovišť v ČR, která nabízejí odbornou péči osobám se získaným poškozením mozku a jejich rodinám

  • Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o této problematice