-
-
-
-

Aktivity projektu

Projekt se opírá o TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE:

 

Přenášení a sdílení zahraničních zkušeností, dovedností a nových poznatků na základě zahraničních stáží a odborných konferencí

 

Síťování dostupných služeb vhodných pro komplexní neurorehabilitaci a nastavení multidisciplinární spolupráce

 

Přímá podpora osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin s prioritou individuálního plánování přijatelné sociální a pracovní reintegrace

Odborné konference se uskuteční celkem 9x, přičemž budou zacílené nejen na odborníky z jednotlivých zainteresovaných oborů, ale poskytnou informační zázemí také dalším zařízením, NNO a souvisejícím službám na straně jedné a samotným osobám se získaným poškozením mozku, jejich rodinám a blízkým na straně druhé.

TÉMATA KONFERENCÍ jsou následující:

Neuroplasticita a motorika Neuropsychologie
a senzorika
Komunikace, legislativa
a sociálně pracovní terapie
cerebrální reorganizace
a neuroplasticita
(po cerebrálním poškození)
poruchy kognitivních funkcí,
chování, emocí, osobnosti
Evidence Based Therapy
(organizace struktury terapie)
neuroprotekce
a neuromodulace
neuropsychologická
diagnostika a terapie
(psychoterapie)
legislativa
(porovnání německé a české)
motorické učení a terapie
motorických deficitů
pacient v rodinném systému
a celková terapie
komunikace, logopedie a možnosti
soc.-pracovní participace (ADL)
    spánek, polykání, řeč

Zmíněné aktivity projektu mají za úkol více provázat klasickou zdravotnickou péči s ergoterapií, fyzioterapií, terapií psychologickou, kognitivní, logopedickou, sociální, pracovní, s individuálním plánováním a to v rámci mezioborové a neustále přítomné spolupráce odborníků jednotlivých oborů.

Připravovanými hmatatelnými výstupy jsou vedle nabytých zkušeností také stále aktualizované databáze služeb, jež nabízejí různá zařízení pro podporu cílové skupiny, a metodická příručka, mapující klíčové informace z ranku problematiky získaného poškození mozku, jednotlivé podstatné prvky spolupráce odborníků a jejich vzájemné obohacování v rámci dostupných metod.