-
-
-
-
AMBULANTES NEUROLOGISCHES REHABILITATIONSZENTRUM, Bonn
ANR Bonn je ambulantní komplexní rehabilitační centrum, které se specializuje na multidisciplinární terapii u osob s nejrůznějšími typy neurologických deficitů. Bližší představu o nabízených službách a filosofii tohoto zařízení naleznete na jeho webových stránkách.
ERGOAKTIV, o.s.
ErgoAktiv je občanské sdružení, které vzniklo v reakci na nedostatečné řešení následné péče u osob po cévní mozkové příhodě. Klienty tohoto zařízení jsou však lidé s nejrůznějšími typy a stupni poškození mozku. ErgoAktiv přináší své zkušenosti z oblasti komplexní rehabilitace a podporuje snahu o opětovné zařazení do společnosti a na trh práce. Podrobnější informace o aktivitách tohoto partnera naleznete na jeho webových stránkách.
ERUDIS, o.p.s.
Erudis je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na realizaci inovativních nápadů ve vzdělávání. Do realizace projektu vnáší a propůjčuje své zkušenosti právě ze vzdělávací a sociální oblasti. Více informací o historii, současnosti i aktivitách naleznete na webových stránkách.
ODBORNÍCI Z FN PLZEŇ
Náplň projektu zajišťuje multidisciplinární tým Neurochirurgického oddělení a Psychiatrické kliniky, který je tvořen odborníky z oblasti akutní medicíny, fyzioterapie, logopedie a psychologie.
ODBORNÍCI Z KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, a.s.
Náplň projektu zajišťuje multidisciplinární tým Neurocentra a Rehabilitačního oddělení, který je tvořen odborníky z oblasti rehabilitační medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a psychologie.
ODBORNÍCI Z MASARYKOVY NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM
Vzdělávacích aktivit se účastní nejrůznější odborníci z Rehabilitačního oddělení.