-
-
-
-
BRAIN INJURED AND FAMILIES: EUROPEAN CONFEDERATION - platforma pro osoby s poškozením mozku a jejich rodiny (v angličtině)
CENTRE FOR NEUROSKILLS - stránka přinášející praktické informace o traumatickém poškození mozku (v angličtině)
CEREBRUM - občanské sdružení podporující osoby po poranění mozku a jejich rodiny
ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST - společnost pomáhající lidem s demencí a jejich rodinám
ČESKÁ LIGA PROTI EPILEPSII - odborná společnost a dobrovolné sdružení lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech
ČESKÁ NEUROPSYCHOLOGICKÁ SPOLEČNOST - zastřešující instituce pro odborníky a zájemce o neuropsychologii
ČESKÉ SDRUŽENÍ OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD - sdružení poskytující praktickou i morální podporu lidem poškozeným dopravní nehodou
CLUBHOUSE INTERNATIONAL - užitečný model fungování osob s mentálními deficity (co je třeba v ČR zlepšovat)
EPILEPSIE - informace o epilepsii pro odbornou i laickou veřejnost
EPISTOP - občanské sdružení podporující setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií
HEADWAY: THE BRAIN INJURY ASSOCIATION - britská asociace poskytující informace o poranění mozku (v angličtině)
HELPNET - informační portál pro osoby se specifickými potřebami
INTERNATIONAL BRAIN INJURY ASSOCIATION - stránky mezinárodní asociace poskytující podstatné informace o poranění mozku pro odbornou i laickou veřejnost (v angličtině)
LIDÉ MEZI LIDMI - zdravotně-sociální portál vytvářející aktivní prostor pro lidi se zdravotním postižením
NADAČNÍ FOND IMPULS - financování projektů souvisejících s roztroušenou sklerózou a informace o tomto onemocnění
NEUROPSYCHOLOGIE - stránky věnované informacím k tomuto oboru
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB AFASIE - sdružení podporující osoby s afázií, napomáhající zlepšovat kvalitu života těchto lidí a popularizující problematiku afázie u laické i odborné veřejnosti
PARKINSON NET: CARE FOR PARKINSON´S DISEASE - informační portál k tématu Parkinsonovy choroby (v angličtině)
PARKINSONICI - stránky věnované informacím o Parkinsonově chorobě
PARKINSONOVA CHOROBA - informační portál

Pages